1.1. FUNKCIONALNOST

Top  Previous  Next

1.1. FUNKCIONALNOST

 

KASA 2022

(KASA_GLAVNI.EXE)

 

slika 1.

 

kasa2022_clip0002

 

 

GLAVNI MENI KASE

Glavni meni kase poziva 8 posebnih glavnih programa:

 

1. (ESIR) POS KASA  program za prodaju iz kase

2. ARTIKLI program za rad sa artiklima u kasi i za rad sa artiklima u fiskalnom printeru, koji se prodaju iz kase

3. VEZA program za vezu kase sa knjigovodstvom firme i za List dnevnog prometa ugostitelja

4. KUPCI program za rad sa registrom kupaca i analitičkim računima kupaca i evidencijom čekova- kredita

5. ARHIVA program za arhiva izdatih fiskalnih I nefiskalnih isečaka

6. IZVEŠTAJI program za evidencije i izveštaje o izvršenoj prodaji

7. (PFR) Procesor Fiskalnih Računa program uspostavlja komunikaciju POS kase sa PFR

8. DATABASE program za održavanje baze podataka kase: čuvanje i zaštita podataka.

 

MENUBAR

MenuBar kase poziva posebne pomoćne programe i operacije

 

9.   KASA U FIRMI operacije za postavljanje rada sa brojem prodajnog objekta i brojem kase

10. Opcije operacije za pojedina podešavanja u programu kasa

11. Password sistem poseban program za davanja i uzimanja ovlašćenja korisnicima programa kasa (*)

12. Rekonstrukcija operacija za rekonstrukciju eventualnih oštećenja baze podataka kase

13. Konfiguracija poseban program za podešavanja rada kase

14. Prenos podataka posebni programi za FTP-LAN-USB prenos podataka iz kase u knjigovodstvo i obrnuto (*)

15. Dokumenta poseban program za vođenje robnog knjigovodstva preko kase (popisi, kalkulacije, nivelacije, pazari)

16. Help program za registrovanje i licencu programa kasa i uputstva za rad sa programom kasa

17. Kraj izlaz iz programa

 

 

 

 

Meni:

 

1. (ESIR) POS KASA PRODAJA

poziva jedan od 4 programa za prodaju iz kase:

 

1. verzija za trgovinu koja podržava rad sa kupcima i računima kupaca

   KASA_PRODAJA.EXE

 

2. verzija za kafiće, kioske, brzu hranu i slično sa sličicama artikala i Touch ekranom monitora

   KASA_TOUCH.EXE

 

3. Verzija za manje ugostiteljske objekte koja podržava rad samo po stolovima i rad sa kupcima

   KASA_UGOSTITELJ.EXE

 

4. Verzija za veće ugostiteljske objekte koja podržava rad samo po fiksnim stolovima i rad sa kupcima

   KASA_STOLOVI.EXE

 

Svaki od ovih programa ima svoje posebne specifičnosti i optimizovan je za rad u pojedinim vrstama prodaje, jer ne prodaje se na isti način u maloprodajama prehrambene robe i u maloprodajama vodovodnog materijala ili autodelova, a pogotovo nije isti način i ista filozofija prodaje robe i prodaje gotovih jela i pića, odnosno ugostiteljskih usluga, u ugostiteljskim objektima.

 

 

TRGOVINA

 

 

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU

 

prilagođena je za brzo pretraživanje i nalaženje robe po šifri, po barkodu, po nazivu, po reči u nazivu, po kataloškom broju, i za štampanje ponude, privremenog računa ili specifikacije  i naloga za magacin na nefiskalnom isečku. Poseduje 100 računa za praćenje zaduženja i plaćanja 100 kupaca (saradnici firme kojima se roba daje na odložno plaćanje i koji mogu da naknadno vrate deo neutrošene robe)

 

KASA JE POSEBNO PRIMENLJIVA U PRODAVNICAMA AUTODELOVA, U APOTEKAMA, PRODAVNICAMA BOJA I LAKOVA, BELE TEHNIKE, ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA, I SLIČNIM PRODAJAMA GDE SE PRETHODNO  PRVO UTVRDI POSTOJANJE TRAŽENOG ARTIKLA NA ZALIHAMA I VIDI NJEGOVA CENA, PA SE TEK POSLE TOGA ARTIKAL NUDI KUPCU.

 

Iz kase se mogu dobijati svi potrebni izveštaji, mogu se štampati fiskalni isečci i fakture za kupca, a mogu se štampati i nefiskalni isečci, nalozi šanku i nalozi kuhinji.

 

 

RESTORANI

 

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJSTVO

 

prilagođena je za rad sa touch screen ekranom i brzim tasterima sa sličicama artikla. Ima mogućnost za rad sa max. 100 stolova u ugostiteljskom objektu na kojima se vode i ažuriraju računi gostiju posle svake nove narudžbine, sve do zatvaranja i naplate računa. Može da štampa i fiskalne i nefiskalne isečke (kao račun za gosta). Može da štampa nalog šanku i kuhinji kao nefiskalni isečak, i može da štampa Fakturu za kupca (gotovinski račun). Slika ugostiteljskog objekta može da se menja, a raspored stolova u ugostiteljskom objektu menja sam korisnik, jednostavnim prevlačenjem slike stola na željeno mesto na slici objekta. Sličice artikla menja sam korisnik, a može da uklanja postojeće i dodaje nove po svom nahođenju.

 

 

OBE VERZIJE KASE

 

KASA  može da sadrži kompletan program za vođenje zaliha (robnog knjigovodstva) preko izrade prijemnica (kalkulacija), nivelacija, internih prenosa iz objekta u objekat, izdatnica i povratnica, i dnevnih pazara  (prodaja), čijom izradom se ažuriraju zalihe artikala u kasi. Svakog momenta zalihe artikala u kasi identične su sa ulazom artikala po dokumentima ulaza i izlazom artikala po dokumentima izlaza (dnevni pazar, izdatnice i povratnice). Na ovo ne može da utiče kasir pa se iz tog razloga gubi potreba za vršenjem popisa u prodajnom objektu. Ono što je popis koji daje kasa to je i stvarno stanje u objektu.  Podaci knjigovodstva (zalihe artikala, kalkulacije i nivelacije) mogi se iz programa za knjigovodstvo preuzeti u kasu i preko USB, preko mreže i preko Interneta.

 

Kasa štampa fiskalne isečke i nefiskalne isečke (kasa blokove). Kao nefiskalne isečke (kasa blokove) štampa nalog kuhinji i nalog šanku.

 

Može da vodi račun za svakog kupca sa datim čekovima kao avansom od strane kupca i sa praćenjem kupovine tog kupca do isteka avansa.

 

Štampa fakturu (gotovinski račun) uz koji se prilaže fiskalni isečak za kupce koji plaćaju virmanski i vodi karticu-račun za svakog od tih kupaca sa praćenjem zaduženja i uplate. Faktura se štampa na laserskom printeru u A4 formatu.

 

Poseduje operacije za formiranje svih potrebnih izveštaja o pazarima po datumima dnevnih pazara, po brojevima računa, po artiklima i po cenama (prikazuje koje su cene menjane u toku dnevne prodaje zbog datog popusta, rabata ili akcija).

 

Kasa poseduje mogućnost davanja popusta u dinarima ili u procentima na svaki artikal na fiskalnom isečku.