PROGRAM

Top  Next

LISTclip0001

 

Napomena:

 

Ova verzija programa (12-2017, 05-2022)

BESPLATNA JE ali je delimično ograničena:

na rad sa mogućih 12 soba i sa po 5 mogućih

gostiju u svakoj sobi. Moguće je postavljanje

rada sa bilo kojim željenim brojem soba, ali

na osnovu posebne narudžbine ovog programa.

 

Sve dopune i dorade ovog programa prema želji

i zahtevu korisnika, moguće su i biće izvedene

odmah i u najkraćem dogovorenom roku, a na

osnovu posebne narudžbine ovog programa.

 

Posebna porudžbina programa ne ulazi u datu

cenu programa, već se dodatno doplaćuje a u

skladu sa dogovorom naručioca i isporučioca.

 

CL

 

Projekat

BAST Open Source 

16.12.2017

Oblast

KNJIGOVODSTVO I POSLOVANJE

HELPP

 

Help za Programski paket

 

 

PROGRAMSKI PAKET CSYSTEMS™ 

SOBE ZA PRENOĆIŠTE (ROOMS)

Instalacija i deinstalacija programa u računar

Automatska preko Setup programa

Programski jezik

Alaska Xbase++ | www.alaska-software.com

ALASKA

eXpress++ | www.donnay-software.com

DONNAY

Autoit | www.autoitscript.com

AI

Baza podataka

Besplatna ISAM Xbase DBF/NTX/CDX/DBT

xBase is the generic term for all programming languages that derive from the original dBASE (Ashton-Tate) programming language and database formats.

XBASE

Server baze podataka

SAPP-Sybase ADS Advantage Database Server 10

https://www.sap.com

 advantagedatabaseserver

Programeri

Slobodan Stanojević, dipl.ing. Ovlašćeni računovođa

http://www.cobasystems.com

Konsultanti

Miloje Banković, dipl.ecc. Ovlašćeni računovođa,

Ovlašćeni Revizor

http://www.bankovic-knjigovodstvo.rs

Implementacija

Marko Stanojević, ecc. Marketing, prodaja, održavanje, konsalting, tehnička podrška.

Company

COBA Systems za izradu softvera 

Matični broj: 55667977, PIB: 102432867

Kontakt:

+381 642185522

cobasystems@gmail.com

www.cobasystems.com

CSYSTEMS™

 

CS

 

 

Csystems™ je paket knjigovodstvenih i poslovnih programa neophodnih za kompletno poslovanje jedne firme: preduzeća, društva, zadruge, ustanove ili radnje. Jednom instancom programa može se voditi knjigovodstvo za 99 različitih firmi pa je u tom delu specijalizovan za rad u agencijama za knjigovodstvo. Radi ili kao samostalna (Standalone) aplikacija u lokalnom ili umreženom računaru, ili kao serverska (Klijent-Server) aplikacija u više umreženih računara a preko ADS (Advantage Database Server) servera. Programi (aplikacije) su urađeni od strane firme COBA Systems od 1990 do 2017 godine u programskom jeziku Alaska Xbase++ za Windows, uz upotrebu besplatnog Xbase DBF-NTX databse engine-a i ADS servera, i od tada su u upotrebi kod firmi korisnika i klijenata ovog programa.

 

BAST

 

CB

 

Business Account Software Tecnology - je softverska tehnologija izrade programa za knjigovodstvo razvijena u firmi COBA Systems od 1985 do 2017 i primenjena u poslovnim i knjigovodstvenim programima iz programskog paketa CSYSTEMS™

 

OpenSource

 

CP

 

 

BAST Open Source Project - je Projekat na izradi besplatnog knjigovodstvenog softvera za propise Srbije Crne Gore i BiH po tehnologiji BAST, pokrenut od strane firme COBA Systems a aktivan je od 01.01.2010 godine. Svi programi ili delovi programa urađeni u okviru Open Source Projekta, dati su na ovom sajtu za besplatno preuzimanje svakome ko želi da u projektu učestvuje i dalje razvija i koristi ovaj softver