COBA

 RAČUNARSKA REGISTAR KASA SA FISKALNIM PRINTEROM

FILM    Rad sa kasom u ugostiteljskom objektu (film)
FILM    Rad sa stolovima u ugostiteljskom objektu (film)
FILM    Podešavanje rasporeda stolova u ugostiteljskom objektu (film)

UKRATKO

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU: 

prilagođena je za brzo pretraživanje i nalaženje robe po šifri, po barkodu, po nazivu, po reči u nazivu, po kataloškom broju, i za štampanje ponude, privremenog računa ili specifikacije  i naloga za magacin na nefiskalnom isečku. Poseduje 100 računa za praćenje zaduženja i plaćanja 100 kupaca (saradnici firme kojima se roba daje na odložno plaćanje i koji mogu da naknadno vrate deo neutrošene robe)

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJSTVO:

prilagođena je za rad sa touch screen ekranom i brzim tasterima sa sličicama artikla. Ima mogućnost za rad sa max. 100 stolova u ugostiteljskom objektu na kojima se vode i ažuriraju računi gostiju posle svake nove narudžbine, sve do zatvaranja i naplate računa. Može da štampa i fiskalne i nefiskalne isečke (kao račun za gosta). Može da štampa nalog šanku i kuhinji kao nefiskalni isečak, i može da štampa Fakturu za kupca (gotovinski račun). Slika ugostiteljskog objekta može da se menja, a raspored stolova u ugostiteljskom objektu menja sam korisnik, jednostavnim prevlačenjem slike stola na željeno mesto na slici objekta. Sličice artikla menja sam korisnik, a može da uklanja postojeće i dodaje nove po svom nahođenju.

OBE KASE:

KASA  sadrži kompletan program za vođenje zaliha (robnog knjigovodstva) preko izrade prijemnica (kalkulacija), nivelacija, internih prenosa iz objekta u objekat, izdatnica i povratnica, i dnevnih pazara  (prodaja), čijom izradom se ažuriraju zalihe artikala u kasi. Svakog momenta zalihe artikala u kasi identične su sa ulazom artikala po dokumentima ulaza i izlazom artikala po dokumentima izlaza (dnevni pazar, izdatnice i povratnice). Na ovo ne može da utiče kasir pa se iz tog razloga gubi potreba za vršenjem popisa u prodajnom objektu. Ono što je popis koji daje kasa to je i stvarno stanje u objektu.  Podaci knjigovodstva (zalihe artikala, kalkulacije i nivelacije) mogi se iz programa za knjigovodstvo preuzeti u kasu i preko USB, preko mreže i preko Interneta.

Kasa štampa fiskalne isečke i nefiskalne isečke (kasa blokove). Kao nefiskalne isečke (kasa blokove) štampa nalog kuhinji i nalog šanku. Pazar od izdatih fiskalnih isečaka deli od pazara za izdate nefiskalne isečke, po artiklima, po računima i zbirno. 

Može da vodi račun za svakog kupca sa datim čekovima kao avansom od strane kupca i sa praćenjem kupovine tog kupca do isteka avansa. 

Štampa fakturu (gotovinski račun) uz koji se prilaže fiskalni isečak za kupce koji plaćaju virmanski i vodi karticu-račun za svakog od tih kupaca sa praćenjem zaduženja i uplate. Faktura se štampa na laserskom printeru u A4 formatu, a može se štampati i na fiskalnom printeru na traci fiskalnog printera (ova praksa postoji kod nekih benzinskih pumpi). 

Kasa poseduje operacije za brzo pražnjenje fiskalnog printera i brzo učitavanje robe iz kase u njega. 

Poseduje operacije za formiranje svih potrebnih izveštaja o pazarima po datumima dnevnih pazara, po brojevima računa, po artiklima i po cenama (prikazuje koje su cene menjane u toku dnevne prodaje zbog datog popusta, rabata ili akcija). 

Kasa poseduje mogućnost davanja popusta u dinarima ili u procentima na svaki artikal na fiskalnom isečku. Pri davanju popusta menja se cena samo za tu prodaju (taj fiskalni isečak), a za sledeću prodaju istog artikla važi stara cena artikla - cena bez popusta.

 

   FILM 

 


 

 

RAČUNARSKA REGISTAR KASA SA FISKALNIM

 PRINTERIMA

GALEB FP550 www.galeb.com

(fiskalni printer sa externim GPRS i 64000 artikala oko 700 EUR)

( više se ne proizvodi - zamenjen je sa GP550)

GALEB GP550 www.galeb.com

(fiskalni printer sa ugrađenim GPRS i 64000 artikala oko 700 EUR)

GALEB GP350 www.galeb.com

(fiskalna kasa - printer sa ugrađenim GPRS i 20000 artikala oko 225 EUR)

GALEB GP100 www.galeb.com

(fiskalna kasa - printer sa ugrađenim GPRS i 10000 artikala manje od 225 EUR)

 

INT RASTER FP600 www.excelio.rs

(fiskalni printer sa ugrađenim GPRS i 80000 artikala, oko 700 EUR)

INT RASTER DP-35 www.excelio.rs

(fiskalna kasa - printer sa GPRS i 10000 artikala, oko 250 EUR)

INT RASTER DP-55 www.excelio.rs

(fiskalna kasa - printer sa GPRS i 10000 artikala, 350 EUR)

Ovo je računarski program za fiskalnu kasu koja radi sa fiskalnim printerima serije FP i fiskalnim kasama serije DP. Uz program za kasu se dobija drajver za priključeni printer (jedan fajl sa nazivom: FP550.DLL) koji je registrovan na broj fiskalne memorije priključenog printera.

Može raditi kao samostalan program bez prisustva fiskalnih uređaja, samo sa običnim matričnim ili POS matričnim i termalnim, ili laserskim printerom na kojima se u tom slučaju štampaju fakture (računi) ili kasa blokovi a ne fiskalni isečci.

Ako hoćete da jedan fiskalni printer opslužuje više računara odnosno kasa, tada se dobija dodatni program (dobijate posebne programe FP550 SERVER i FP550 KLIJENT) a vaš računarski sistem mora biti instaliran pod Windowsom XP ili 7 i sa aktivnom Windows mrežom. Ovo je moguće samo sa FP550 ili FP600

KASA JE POSEBNO PRIMENLJIVA U PRODAVNICAMA AUTODELOVA, U APOTEKAMA, PRODAVNICAMA BOJA I LAKOVA, BELE TEHNIKE, ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA, I SLIČNIM PRODAJAMA GDE SE PRETHODNO  PRVO UTVRDI POSTOJANJE TRAŽENOG ARTIKLA NA ZALIHAMA I VIDI NJEGOVA CENA, PA SE TEK POSLE TOGA ARTIKAL NUDI KUPCU.  

 

Kada radi sa fiskalnim printerima FP550 i FP600 iz kase se mogu dobijati svi potrebni izveštaji, mogu se štampati fiskalni isečci i fakture za kupca, a mogu se štampati i nefiskalni isečci, nalozi šanku i nalozi kuhinji, a da bi se artikal prodao on ne mora prethodno biti upisan u fiskalni printer. Kada radi sa fiskalnim printerima DP-35 i DP-55 kasa ne može štampati nefiskalne isečke, a da bi se artikal prodao on mora prethodno biti upisan u fiskalnu kasu.

RESTORANI:

Kasa sa printerima FP i DP može da radi u dva režima rada: trgovački mod rada i restoranski mod rada. U restoranskom modu kasa vodi evidenciju za 100 stolova. Svaki sto predstavlja poseban račun koji se može višekratno dopunjavati i menjati, koji se trajno čuva u kasi sve do zahteva za zatvaranje stola i za štampanje fiskalnog isečka prema računu sa tog stola ili za štampanje fakture prema računu sa tog stola. Kasa pored fiskalnog i nefiskalnog isečka štampa na fiskalnom printeru FP i nalog kuhinji i nalog šanku. Na DP printerima ovo nije moguće, već za to mora postojati poseban nefiskalni termalni ili matrični printer.