COBA

 

ESIR - RAČUNARSKA REGISTAR KASA

532/v2022-05-01

SERTIFIKOVANA OD STRANE PORESKE UPRAVE


FILM    Rad sa kasom u ugostiteljskom objektu (film)
FILM    Rad sa stolovima u ugostiteljskom objektu (film)
FILM    Podešavanje rasporeda stolova u ugostiteljskom objektu (film)

UKRATKO

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU: 

prilagođena je za brzo pretraživanje i nalaženje robe po šifri, po barkodu, po nazivu, po reči u nazivu, po kataloškom broju, i za štampanje ponude, privremenog računa ili specifikacije  i naloga za magacin na nefiskalnom isečku. Poseduje 100 računa za praćenje zaduženja i plaćanja 100 kupaca (saradnici firme kojima se roba daje na odložno plaćanje i koji mogu da naknadno vrate deo neutrošene robe)

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJSTVO:

prilagođena je za rad sa touch screen ekranom i brzim tasterima sa sličicama artikla. Ima mogućnost za rad sa max. 100 stolova u ugostiteljskom objektu na kojima se vode i ažuriraju računi gostiju posle svake nove narudžbine, sve do zatvaranja i naplate računa. Može da štampa i fiskalne i nefiskalne isečke (kao račun za gosta). Može da štampa nalog šanku i kuhinji kao nefiskalni isečak, i može da štampa Fakturu za kupca (gotovinski račun). Slika ugostiteljskog objekta može da se menja, a raspored stolova u ugostiteljskom objektu menja sam korisnik, jednostavnim prevlačenjem slike stola na željeno mesto na slici objekta. Sličice artikla menja sam korisnik, a može da uklanja postojeće i dodaje nove po svom nahođenju.

OBE KASE:

KASA  sadrži kompletan program za vođenje zaliha (robnog knjigovodstva) preko izrade prijemnica (kalkulacija), nivelacija, internih prenosa iz objekta u objekat, izdatnica i povratnica, i dnevnih pazara  (prodaja), čijom izradom se ažuriraju zalihe artikala u kasi. Svakog momenta zalihe artikala u kasi identične su sa ulazom artikala po dokumentima ulaza i izlazom artikala po dokumentima izlaza (dnevni pazar, izdatnice i povratnice). Na ovo ne može da utiče kasir pa se iz tog razloga gubi potreba za vršenjem popisa u prodajnom objektu. Ono što je popis koji daje kasa to je i stvarno stanje u objektu.  Podaci knjigovodstva (zalihe artikala, kalkulacije i nivelacije) mogi se iz programa za knjigovodstvo preuzeti u kasu i preko USB, preko mreže i preko Interneta.

Kasa štampa fiskalne isečke i nefiskalne isečke (kasa blokove). Kao nefiskalne isečke (kasa blokove) štampa nalog kuhinji i nalog šanku. Pazar od izdatih fiskalnih isečaka deli od pazara za izdate nefiskalne isečke, po artiklima, po računima i zbirno. 

Može da vodi račun za svakog kupca sa datim čekovima kao avansom od strane kupca i sa praćenjem kupovine tog kupca do isteka avansa. 

Štampa fakturu (gotovinski račun) uz koji se prilaže fiskalni isečak za kupce koji plaćaju virmanski i vodi karticu-račun za svakog od tih kupaca sa praćenjem zaduženja i uplate. Faktura se štampa na laserskom printeru u A4 formatu, a može se štampati i na fiskalnom printeru na traci fiskalnog printera (ova praksa postoji kod nekih benzinskih pumpi). 

Kasa poseduje operacije za brzo pražnjenje fiskalnog printera i brzo učitavanje robe iz kase u njega. 

Poseduje operacije za formiranje svih potrebnih izveštaja o pazarima po datumima dnevnih pazara, po brojevima računa, po artiklima i po cenama (prikazuje koje su cene menjane u toku dnevne prodaje zbog datog popusta, rabata ili akcija). 

Kasa poseduje mogućnost davanja popusta u dinarima ili u procentima na svaki artikal na fiskalnom isečku. Pri davanju popusta menja se cena samo za tu prodaju (taj fiskalni isečak), a za sledeću prodaju istog artikla važi stara cena artikla - cena bez popusta.

 

   FILM 

 

 

ESIR - RAČUNARSKA REGISTAR KASA

532/v2022-05-01

SERTIFIKOVANA OD STRANE PORESKE UPRAVE

 

Kasa može koristiti bilo koji softverski LPFR koji se može naći na našem tržištu.

Kao fiskalni printer koristi bilo koji termalni printer koji može raditi sa papirnom trakom 50 i 80 mm

Kasa radi kao samostalan desktop program u prodajnom objektu, a može biti vezana za udaljeni knjigovodstveni programa sa kojim komunicira preko interneta (FTP), preko LAN mreže ili WIRELES mreže direktno, preko USB fleške posredno.

Može, uz termalni printer za štampu Fiskalnih i nefiskalnih Računa, koristiti laserski A4 printer na kome se u tom slučaju štampaju Dodatni prateći računi uz Fiskalne račune štampane na traci na termalnom printeru, ili se mogu štampati A4 FISKALNI RAČUNI, zatim kasa blokovi i sve ostalo.

 

KASA JE POSEBNO PRIMENLJIVA U PRODAVNICAMA AUTODELOVA, U APOTEKAMA, PRODAVNICAMA BOJA I LAKOVA, BELE TEHNIKE, ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA, I SLIČNIM PRODAJAMA GDE SE PRETHODNO  PRVO UTVRDI POSTOJANJE TRAŽENOG ARTIKLA NA ZALIHAMA I VIDI NJEGOVA CENA, PA SE TEK POSLE TOGA ARTIKAL NUDI KUPCU.  

 

Iz kase se mogu dobijati svi potrebni izveštaji, mogu se štampati Fiskalni Računi i fakture za kupca, a mogu se štampati i nefiskalni računi, nalozi šanku i nalozi kuhinji.

RESTORANI:

Kasa može da radi u dva režima rada: trgovački mod rada i restoranski mod rada. U restoranskom modu kasa vodi evidenciju za 100 stolova. Svaki sto predstavlja poseban račun koji se može višekratno dopunjavati i menjati, koji se trajno čuva u kasi sve do zahteva za zatvaranje stola i za štampanje Fiskalnog Računa prema računu sa tog stola ili za štampanje Fakture prema računu sa tog stola. Kasa pored Fiskalnog i Nefiskalnog Računa štampa na termalnom printeru i nalog kuhinji i nalog šanku.