COBA Systems oficijelni sajt
Autoservis


Računarski program za poslovanje autoservisa kod prodaje usluga sa ugradnjom svog materijala i delova. Za posao se formira radni nalog sa upisanim stavkama rada i materijala. Automatski se dobija Faktura za kupca i ažurira se stanje zaliha. Automatski se dobija spisak klijenata kojima ističe saobraćajna dozvola, garancija ili servis, a radi slanja obaveštenja klijentima (telefonom ili preko interneta). Iz radnog naloga dobijaju se statistike o satima radnika, o prihodu, o naplati prihoda i ostale. Podaci o vozilu i vlasniku vozila učitavaju se u radni nalog iz saobraćajne dozvole.
 
PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE      

 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 
 RADNI NALOG I SERVISNA USLUGA SA UGRADNJOM MATERIJALA
 Ova verzija Radnog naloga radi samo sa Servisom koji je maloprodajni objekat - prodavnica robe.
 Ovaj objekat Servisa je u registru objekata firme na rednom broju:
              01. Roba: u objektu maloprodaje

 * SERVIS SA FAKTURISANJEM USLUGE I UTROŠENOG MATERIJALA
 U ovaj objekat servisa Treba upisati artikle materijala (materijal, roba, proizvodi) kao i artikle usluga. Svaki materijal mora biti na Registar kartici artikla označen kao vrsta artikla = M ili R ili P, a usluga (rad) mora biti označena kao vrsta artikla = U. Zalihe ovih artikala vode se po maloprodajnoj ceni. U maloprodajnoj ceni usluge sadrži se PDV. U maloprodajnoj ceni materijala sadrži se PDV

 U radnom nalogu i u fakturi otpremnici koja se formira i štampa iz podataka radnog naloga, istovremeno se vode i kupcu se prodaju i artikli materijala i  artikli usluga. Pored artikala usluga i materijala u radnom nalogu se vode i čuvaju mnogobrojni drugi podaci vezani za kupca, izvršioca posla, objekat posla, rokove, i ostalo, kako bi se na osnovu njih mogli dobiti izveštaji i analize o efektima poslovanja i raznorazne druge informacije o poslovanju.

 Obrađeni radni nalog, automatski formira FAKTURU OTPREMNICU koja se može kao PDF fajl štampati na laserskom printeru kao faktura ili račun, ili pak kao fiskalni isečak na fiskalnim printerima:
        FP550, GP550, GP350, GP100, FP600, DP35 i DP45
 Ova faktura se trajno čuva u arhivi programa i odaktle se može automatski kontirati i knjižiti u finansijsko i robno knjigovodstvo objekta Servisa.
AUTOSERVIS
Autoservis
Autoservis

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI