COBA Systems oficijelni sajt Komision

Komisiona prodaja vrši se na osnovu ugovora o komisionu između dobavljača i vlasnika robe (Komintenta) i prodavca tuđe komisione robe (Komisionara). Za uslugu komisione prodaje Komintent isplaćuje Komisionaru ugovorenu proviziju.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE      
PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU

 
RADNI NALOG I SERVISNA USLUGA
 Ova verzija Radnog naloga radi samo sa Servisom koji je maloprodajni  objekat za usluge
 Ovaj objekat Servisa je u registru objekata firme na rednom broju:
              30. Usluge: u objektu maloprodaje

 * SERVIS SA FAKTURISANJEM USLUGE
 U ovaj objekat servisa Treba upisati listu usluga odnosno artikle usluga.  Usluge se vode po maloprodajnoj ceni. U maloprodajnoj ceni usluge sadrži se PDV. Ako serviser uz izvršenu uslugu ugrađuje i svoj servisni materijal i delove, tada za vrednost toga materijala mora uvećati cenu usluge i ne sme materijal prikazivati kao posebnu stavku na računu za uslugu.

 U radnom nalogu i u fakturi otpremnici koja se formira i štampa iz podataka radnog naloga, vodi se i kupcu se prodaje samo izvršena usluga. Pored izvršene usluge u radnom nalogu se vode i čuvaju mnogobrojni drugi podaci vezani za kupca, izvršioca posla, objekat posla, rokove, i ostalo, kako bi se na osnovu njih mogli dobiti izveštaji i analize o efektima poslovanja i raznorazne druge informacije o poslovanju.

 
Obrađeni radni nalog, automatski formira FAKTURU OTPREMNICU koja se može kao PDF fajl štampati na laserskom printeru kao faktura ili račun, ili pak kao fiskalni isečak na fiskalnim printerima:
        FP550, GP550, GP350, GP100, FP600, DP35 i DP45
 Ova faktura se trajno čuva u arhivi programa i odaktle se može automatski kontirati i knjižiti u finansijsko i robno knjigovodstvo objekta Servisa.

KOMISION U MALOPRODAJI
Komision u maloprodaji
KOMISION U VELEPRODAJI
Komision u veleprodaji

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI