UPUTSTVO ZA KORISNIKE 

PROGRAMSKOG PAKETA CSYSTEMS

  Novi sistem rada sa korisnicima:

CD ili Continuous Delivery/Deployment  

 

09.04.2022
CD ili Continuous Delivery/Deployment

Programski paket za knjigovodstvo CSYSTEMS se stalno i kontinuirano menja i dorađuje zbog stalnih izmena propisa u Srbiji, zbog izmena i napretka softverskih i hardverskih tehnologija, zbog ispravke greški, zbog poboljšanja nekih operacija, zbog dodavanja novih operacija, zbog prihvaćenih sugestija korisnika i svega ostalog. Ovo se naziva kontinuirana integracija i razvoj.

Istovremeno se od strane programera vrši i osnovna provera učinjene izmene i ispravke i testiranje programa i odmah posle toga vrši se kontinuirana isporuka programa korisnicima (bez čekanja na dugu vremensku fazu testiranja svake moguće kritične situacije - jer za to korisnici nemaju vremena).

Korisnici programa odmah dobijaju novu verziju programa kako bi mogli da nastave svoj posao. Kroz dalji rad sa programom mogu da naiđu na greške u programu ako greški ima.

Povratna informacija od korisnika o tome da postoji greška u programu, odmah se obrađuje i program se ispravlja i ispravljen šalje korisniku, koji nastavlja sa radom i prijavljuje sledeću grešku na koju naiđe - ako je ima.


Ovaj sistem se uveliko koristi na zapadu u IT naprednim zemljama, jer je mnogo povoljniji i za korisnika i za tim koji razvija program. Ovaj sistem se naziva CD ili Continuous Delivery/Deployment

Na osnovu ovog načina rada:

ako nađete grešku u programu odmah nas obavestite putem e-maila 
cobasystems@gmail.com
ili na telefon 064/218 5522 (Coba) i navedite sa kojom verzijom programa radite, a takođe gde je došlo do greške i do kakve greške je došlo. Najbolje je da snimite sliku ekrana monitora sa porukom o grešci i da je pošaljete e-mailom. Možemo se povezati i preko AnyDesk programa da nam direktno u radu sa programon pokažete gde je došlo do greške.
Posle ovoga, već za nekoliko dana, imaćete na istom ovom mestu novu verziju programskog paketa koja više neće sadržati tu grešku. Ostaje vam samo da tu novu verziju skinete i instalirate i nastavite rad.


Kontrolišite datum verzije programa. 

Ako je za DOWNLOAD postavljena nova verzija programa

 preuzmite je i instalirajte. Vaši postojeći podaci i vaša

postojeća podešavanja programa neće biti promenjeni.