IZMENE

 

.

10.03.2023

eFakture: C_FKE.DLL dorađen program za DELHAIZE i MERKATOR i program za Avansne i Konačne račune.

Zarade: C_ZARADE.EXE dorađen program za pojedinačnu i masovnu štampu Obračuna Zarade i Mesečnih Evidencija o Obračunatim Zaradama na zadati printer ili u PDF fajl.

Glavna Knjiga: C_GK.EXE dorađen program za štampanje Zaključnog Lista - Bruto Bilansa u EXCEL fajl (za revizore) sa posebnim EXCEL fajlom za sva konta i sa posebnim EXCEL fajlom samo za trocifrena konta.

.

26.02.2023

eFakture: C_FKE.DLL Dodata opcija za izdavanje eFaktura Poljoprivrednom Gazdinstvu i Fizičkom Licu koji su registrovani na SEF.

.

23.02.2023

Korisničko Uputstvo za rad sa eFakturama dobija se iz programa za fakturisanje klikom na dugme eFAKTURA, zatim Help, zatim PRIRUČNIK. Možete ga preuzeti i ovde sa

www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA_Help.pdf

.

.

 23.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, CSYSTEMS23.DLL, Fakturisanje:

eFakture u programu za fakturisanje u Spisku Faktura  imaju prikazan STATUS dodeljen od strane SEF-a, koji se može klikom na taster (1)  ili (2) učitati sa SEF-a, da bi se videlo da li je kupac primio, odbio ili prihvatio eFakturu, a može se tastrom (3)  otkazati eFaktura poslata kupcu, a tasterom (4) stornirati eFaktura koju je kupac prihvatio. Tako da za ove operacije korisnik ne mora ulaziti na SEF portal, već ih može izvršavati iz programa.

.

.

19.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, C_FK.EXE Fakturisanje - knjigovodstvene fakture, C_US.EXE Fakturisanje usluga - knjigovodstvene fakture

dodata mogućnost slanja Knjižnog odobrenja i Knjižnog zaduženja za izabranu fakturu iz spiska faktura. Napravite kopiju izabrane fakture pod posebnim brojem i datumom, a zatim u njoj izmenite sadržaj pa je proglasite knjižnim odobrenjem ili zaduženjem i pošaljite je na SEF

                      

 25.01.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE

dodata mogućnost slanja najviše tri PDF priloga uz eFakturu. Prilozi ne smeju da imaju preko 2 MB po prilogu zbog sadašnjeg stanja razvoja na SEF-u

 

15.01.2023

C_GKAA.EXE

Interni obračun plaćanja poljoprivrednicima

Korigovan program za obračun PDV nadoknade za plaćenu nabavku od poljoprivrednika

 

14.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Otklonjen bug kod zahteva za pregled PDF fajla poslate elektronske fakture

 

13.01.2023

C_ZARADA_CROSO.EXE

Plate za KJS budžetske korisnike.

Uveden novi sistem pripreme i slanja XML za plate na Trezor, prema novom softveru koji je uveo Trezor 2023 godine i prema zahtevima trezora u vezi toga.

 

11.01.2023

C_PPE.EXE

Pojedinačna PDV evidencija – slanje na SEF

Uveden novi program za vođenje interne (lokalne) Pojedinačne PDV evidencije i slanje faktura i drugih dokumenata iz te interne Pojedinačne PDV evidencije na externu Pojedinačnu PDV evidenciju – na SEF

 

01.01.2023

C_FKE1.EXE

Lokalni sistem elektronskih faktura

Uveden lokalni manager za elektronsko fakturisanje: preuzimanje izdatih i primljenih eFaktura sa SEF i skladištenje XML i PDF fajlova u lokalnoj bazi podataka. Dodatak uz program za elektronsko faskturisanje C_FKE.DLL koje je stupilo na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

 

01.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Uveden sistem za elektronsko fakturisanje koji je stupio na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023