COBA Systems oficijelni sajt


POPIS MAGACINA PUTEM LAPTOPA ILI TABLETA
NA KOJI JE PRIKLJUČEN BARKOD SKENER slika 1slika 2

 
 slika 3
 
 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

F U N K C I J A  P R O G R A M A 

Kod firmi sa velikim magacinima i sa velikim brojem artikala u magacinima postoji potreba vršenja Popisa putem skenera barkoda koji se koristi na licu mesta u samom magacinu a od strane više popisivača.

Prvi način vršenja ovog popisa je:

Ovaj Popis može se vršiti putem profesionalnog popisnog skenera barkoda koji je preko bežične WIRELESS mreže povezan na knjigovodstvenu bazu podataka (na server), ili koji učitava podatke u CSV ili XLS ili XML fajl pa taj fajl šalje u računar knjigovodstva (na server) preko WIRELESS-a, preko LAN-a, preko FTP-a, ili preko USB-a. Takvi skeneri su efikasni ali i skupi, a neki od njih zahtevaju odličnu WIRELESS  mrežu ili dobar INTERNET, a neki i POSEBAN SOFTVER za slanje podataka iz knjigovodstva na skener i za preuzimanje podataka iz skenera u knjigovodstvo. Kontrola ispravnosti popisanih podataka moguća je tek u programu za knjigovodstvo (na serveru) pa se eventualne greške u popisu mogu ispravljati samo u knjigovodstvu posle obavljenog i primljenog popisa.

Drugi način vršenja popisa, koji je ovde obrađen i za koji je napravljen ovaj program, je:

Ovaj Popis može se vršiti i putem jevtinog ručnog skenera barkoda (50 eur) koji je prikačen na laptop ili notebook računar (Windows) u objektu magacina. Koristi se isti softver koji se isporučuje uz program za knjigovodstvo CSYSTEMS da bi se u laptop prebacile POPISNE LISTE iz knjigovodstva i da bi se iz laptopa preuzele popunjene POPISNE LISTE u knjigovodstvo. Podaci između SERVERA (računar knjigovodstva) i LAPTOPA (popisni računar laptop) prenose se preko interneta, odnosno preko vašeg ličnog web sajta.

Popis se može raditi sa dva laptopa istovremeno. Svaki laptop popisuje svoj deo istog magacina.  Kontrola ispravnosti popisa vrši se odmah u laptopu i eventualne greške u popisu ispravljaju se pre slanja podataka u knjigovodstvo. Po završetku popisa oba laptopa šalju svoje POPISNE LISTE na internet a server ih preuzima sa interneta. Nevažno je na kojoj udaljenoj lokaciji od servera su magacini odnosno laptop računari – sve će funkcionisati.

POPISNE LISTE iz laptopa mogu se neograničen broj puta slati u knjigovodstvo (zbog kasnijih izmena, dorada, dopuna i slično) i svaka poslata popisna lista zameniće prethodnu popisnu listu, a da pri tome neće ništa promeniti u knjigovodstvu.  Svaka POPISNA LISTA  čuva se u knjigovodstvu kao poseban knjigovodstveni dokument potpisan od strane popisne komisije, a menja stanje u robnom i finansijskom knjigovodstvu samo kada se izda nalog za njeno knjiženje u robno i finansijsko knjigovodstvo, odnosno za KNJIŽENJE POPISA i kada se to knjiženje obavi. Ali i posle toga, ako je to potrebno, moguće je izdati nalog za RASKNJIŽAVANJE POPISA odnosno brisanje POPISNE LISTE iz knjigovodstva, čime se stanje knjigovodstva automatski vraća na stanje pre popisa.

Dakle, ako vaše knjigovodstvo vodite programom za knjigovodstvo CSYSTEMS tada vam za popis treba računar laptop i ručni skener barkoda koji se vezuje na laptop na ULAZ ZA TASTATURU (Keyboard port) ili na COM port (ovo treba izbegavati), kao i vaš sajt (Web site) na internetu - koji ima FTP prenos (File Transfer Protocol).

 

© COBA Systems. All rights reserved 1990-2021


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI